2020-06-13 kladenske-dvorky

Fotografie z výstavy

Pozvánka k návštěvě mojí expozice provazových kompozic na 38. ročníku společné výstavy výtvarníků Kladenské dvorky.
Organizátorem akce je Spolek Podprůhon, z.s.

Najdete mě na dvorku č.1, který je přístupný z horní silnice Na Stráni.