Marketingový potenciál výstav Petra Šiky

sponsorship ● Sponsoring ● спонсорство ● patrocínio ● sponsorizzazione

Sponzorské možnosti a příležitosti

Osobní brand výtvarníka Petra Šiky vytváří marketingový potenciál pro obchodní partnery vyznávající kreativní pohled na svět. Podle hodnocení výsledků analýz návštěvnických průzkumů jeho výtvarná díla oslovují vzdělanou, sebevědomou a úspěšnou část veřejnosti. To je pro velkou řadu obchodníků zajímavý zákaznický segment. Proto je možno od sponzorské podpory očekávat hodnotný benefit. Prostřednictvím propojení vaší značky s konkrétní výstavní akcí můžete aktivovat epizodickou paměť vašich zákazníků. V případě dlouhodobější spolupráce lze očekávat i mobilizaci jejich paměti sémantické.

Sponzorský strategický a taktický plán na míru

Pokud dosud nemáte se sponzoringem kulturních aktivit zkušenosti, mohu vám pomoci sestavit váš sponzorský strategický a taktický plán. Využijte vzájemně výhodnou spolupráci v oblasti sponzoringu umělecko-společenských aktivit.

Co sponzorům nabízím:

● generální sponzoring
● titulární sponzoring
● exkluzivní sponzoring
● výběrový sponzoring

● uvedení jména sponzora v oficiálním názvu výstavního turné

● uvedení jména sponzora v oficiálním názvu výstavy

● uvedení jména sponzora v oficiálním názvu vybraného výtvarného díla

● reklamní prostor na oficiální výstavní pozvánce

● reklamní prostor v oficiálním katalogu výstavy

● reklamní prostor v oficiálním videu výstavy

● reklamní prostor v návštěvní knize

● reklamní prostor v informačních statusech na sociálních sítích

● reklamní prostor na webové stránce výstavy

● verbální reklamní spot moderátora během vernisáže

● reklamní prostor na oblečení moderátora vernisáže

● komentovaná prohlídka exponátů se sponzorem výstavy a jeho hosty

● signované foto autora se sponzorem výstavy v dárkovém provedení

● projekce reklamního spotu sponzora před zahájením vernisáže

● zápůjčka výtvarného díla sponzorovi výstavy

● věnování výtvarného díla sponzorovi výstavy

● podnikový art event: vytvoření krátkodobé výstavní expozice v prostorách sponzora

● brunch autora se sponzorem výstavy a jeho hosty

Možnosti sponzorského angažmá:

● finanční příspěvky
● věcné prostředky
● nehmotné služby

● finanční či materiálový příspěvek na tvorbu výstavních exponátů

● finanční příspěvek na organizační a logistické zajištění realizace výstavy

● Zajištění tiskových a propagačních služeb

● zajištění cateringových služeb během vernisáže (studený set, saláty, pečivo, nápoje, sklo, nádobí, prostírání, úklid)

● Zajištění hudebního doprovodného programu během vernisáže

● Zajištění věcných cen do návštěvnické soutěže během vernisáže

Výhody sponzorské spolupráce

● Získáte příležitost spojit vaši značku s exkluzivní kulturní aktivitou
● Získáte možnost oslovit vzdělanou, sebevědomou a úspěšnou část veřejnosti
● Posílíte firemní image

Obsah sponzorské spolupráce

Sponzorská dohoda obsahuje konkrétní rozsah spolupráce sponzora s umělcem. To znamená především podrobnou specifikaci vybraných výkonů a vybraných protislužeb. Pro zájemce o sponzorskou spolupráci mohu nabídnout několik balíčků řešení. Neváhejte mě, prosím, neprodleně kontaktovat.

Aktuální sponzorské příležitosti – Events 2022

Výstava Pavlíkov
Výstava Osek u Duchcova
Výstava Spálené Poříčí

Aktuální sponzorské příležitosti – Events 2023

Výstava Lovosice

Aktuální sponzorské příležitosti – Events 2024

Evropské výstavní turné