O autorovi

About autor ● über Autor ● Об авторе ● Sobre autor ● A proposito di autor

Petr Šika je rodák z Plzně. Umělecké počátky jeho tvorby spadají do 80. let minulého století. První výtvarné zkušenosti sbíral pod vedením ak. Lumíra Topinky. Další rozvoj výtvarného projevu úspěšně formovala na plzeňském gymnáziu paní prof. Němcová. Pod jejím individuálním vedením vznikly první výtvarné práce s výraznějším ohlasem veřejnosti.

V následující etapě autor zaměřil svou pozornost na černobílou fotografii. Souviselo to s jeho hlubokým zájmem o barokní kulturu a historii vůbec. V té době pracoval v bývalém benediktínském klášteře v Kladrubech. A právě zde v sobě objevil fascinující krásu černobílé hry světel a stínů, které obdivoval na Dientzenhoferových klenbách nového konventu či na Santiniho prosvětlení prostor klášterního kostela.

Po roce 1989 autora umělecky ovlivnil pobyt v bavorském Weidenu a legendárním Bayreuthu.
S podporou firem Wolf a Zwick začal objevovat uměleckou inspiraci za dříve neprostupnou „železnou oponou“.

Po návratu následovalo delší období hledání individuálního výtvarného projevu a tvůrčího experimentování. To se projevilo např. aplikací výtvarné techniky Body art printingu. Jako jeden z prvních performerů v ČR uspořádal na toto téma v Praze na Smíchově samostatnou autorskou výstavu. Prezentované exponáty se dostaly poprvé do tuzemských i zahraničních sbírek.

Po roce 2000 došlo k postupné výrazové profilaci. Vznikla autorská technika prostorových provazových kompozic. Důraz na čistě bílé řešení výtvarných objektů zvýrazňuje při optimálním nasvícení pozoruhodné vrstvení vrhaných stínů. Prostorové výtvarné objekty z provazových kompozic tvoří v posledních letech převážnou část autorovy umělecké produkce.

Petr Šika svou tvorbu prezentoval na řadě samostatných autorských výstav i v rámci výtvarného sdružení New York , London, Paris, Berlin ART EXHIBITIONS. Svoje exponáty vystavuje nejen v klasickém prostředí galerií. Jednou z atraktivních lokací z poslední doby byla letní expozice v kapli zámku Kačina. V rámci výstavy na zámku Stránov autor uspořádal úspěšný víkendový Performing artist work s ukázkami živé tvorby.

Unikátní provazové solitéry jsou součástí interiérové výzdoby komerčních prostor, ve veřejných i soukromých sbírkách. U příležitosti blížícího se autorova jubilea se připravuje reprezentativní výstava ve vybraných evropských metropolích.

Petr Šika profil BOOK pdf ►