Samostatná autorská výstava Petra Šiky v galerii Váchův špejchar.

2021-07-03 Pomoc obcím postiženým tornádem
Výtěžek z dobrovolného vstupného na vernisáž mé autorské výstavy v galerii Váchův špejchar ve výši 3 300 Kč bude poskytnut vybrané obci na pomoc s odstraněním následků ničivého tornáda.

FB event – vernisáž: https://www.facebook.com/events/881396692724068?ref=newsfeed

FB event – výstava: https://www.facebook.com/events/143623937862792/?ref=newsfeed