Archiv zpráv a informací

2021-12-19 Expozice ve skupině
Můj výtvarný objekt Albero della vita v New York, London, Paris, Berlin ART EXHIBITIONS

2021-07-07 Taktilní percepce na výstavě v Častolovicích
Na výstavě v zámecké galerii Častolovice je část autorské expozice zpřístupněna pro taktilní percepci osob se zbytkovým zrakem. Tyto exponáty jsou umístěny na stole vedle návštěvní knihy.

2021-07-06 TZ – Zahájení autorské výstavy v galerii Častolovice
V úterý 6. července byla zahájena samostatná autorská výstava Petra Šiky v zámecké galerii zámku Častolovice. Na výstavě je prezentováno někok výtvarných objektů, které zde slaví svou premiéru. Výstava potrvá do 2. srpna 2021. Více na https://petrsika.info/2021-petr-sika-zamek-castolovice/

2021-07-03 Pomoc obcím postiženým tornádem
Výtěžek z dobrovolného vstupného na vernisáž mé autorské výstavy v galerii Váchův špejchar ve výši 3 300 Kč bude poskytnut vybrané obci na pomoc s odstraněním následků ničivého tornáda.

2021-05-31 Nová definice vládního omezení
Od pondělí 31. května 2021 platí:
Skupinové prohlídky jsou povoleny, ale s následujícími podmínkami:
Nikdo ze skupiny nesmí mít žádné příznaky onemocnění covid-19.
Skupina může mít max. 10 osob včetně průvodce.
Skupina může mít max. 30 osob včetně průvodce, pokud každý účastník (s výjimkou dětí do 6 let) před zahájením prohlídky prokáže, že splňuje jednu z následujících podmínek:
Nemá žádné příznaky onemocnění a splňuje jednu z následujících podmínek: i) absolvoval nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami antigenní test na veřejném odběrovém místě s negativním výsledkem iii) prošel alespoň první dávkou očkování proti onemocnění covid-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dní. Prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem.
Doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem. Podstoupí preventivní antigenní samotest při vstupu s negativním výsledkem.
Ten, kdo prohlídku organizuje musí splnění těchto podmínek kontrolovat a pokud někdo podmínky nesplní, nebo mu při samotestu u vstupu vyjde pozitivní výsledek, nesmí mu umožnit účast.

2021-05-28 Mediální zpráva
V úterý 1. června bude zahájena samostatná autorská výstava výtvarníka Petra Šiky. Ve výstavních prostorách KIC Uhlířské Janovice budou vystaveny jeho nástěnné provazové kompozice.
Otevřeno:
Pondělí: 7:30 – 11:30, 12:00 – 16:00
Úterý: 7:30 – 11:30, 12:00 – 16:00
Středa: 7:30 – 11:30, 12:00 – 16:30
Čtvrtek: 7:30 – 11:30, 12:00 – 16:00
Pátek: 7:30 – 11:30, 12:00 – 15:30
Výstava potrvá do konce června. https://petrsika.info/2021-06-01-galerie-uhlirske-janovice/

2021-05-25 Vládní omezení trvá
Skupinové prohlídky jsou nadále zakázány. Návštěvníci musejí mezi sebou dodržovat 2 metrové rozestupy, pokud se nejedná o osoby ze společné domácnosti. Provozovatel musí zajistit, aby nebylo přítomno více návštěvníků než 1osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti.

2021-05-21 Mediální zpráva
Po coronavirové pauze otevírá výtvarník Petr Šika letošní výstavní sezónu. 10. května zahájí svou samostatnou autorskou výstavu v městské galerii Holandský dům v Berouně. Vernisáž je z rozhodnutí vlády zakázána. Na výstavě s názvem Cesty světla bude možno shlédnout jeho unikátní provazové kompozice. Výstava potrvá do konce května. https://petrsika.info/2021-05-01-galerie-beroun/

2021-04-13 Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se veřejné organizované akce mohou konat. Pouze se jich smějí fyzicky zúčastnit max. 2 osoby.

2021-05-01 Výstava bude
Dlouho očekávané rozhodnutí konečně padlo. Květnová výstava v Berouně se opravdu uskuteční. Do poslední chvíle nebylo jasné, zda se dveře městské galerie Holandský dům opravdu otevřou. Expozice Petra Šiky Cesty světla bude zpřístupněna veřejnosti v omezeném návštěvním režimu od začátku 19.týdne.

2021-04-11 Dobrá zpráva
Ačkoliv dosud existuje pandemická pohotovost podle tzv. „pandemického zákona“, uvedeného v účinnost již od 27.2.2021  (zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID- 19), nouzový stav dnes, po 254 dnech, končí.

2021-03-26 Osmé prodloužení režimu nouzového stavu
Vláda České republiky vyhlásila další prodloužení nouzového stavu, tentokrát na 14 dnů, do 11.4.2021. Veřejné výstavy nebudou smět být proto ani v první polovině dubna obnoveny.

2021-02-15 Vyhlášení nového režimu nouzového stavu
Vláda České republiky se, navzdory usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, rozhodla vyhlásit nový režim nouzového stavu s platností od 15.2.2021. Práce na obnovení výstavního provozu jsou z tohoto důvodu znovu zastaveny.

2021-01-01 Výstava v Uhlířských Janovicích v plánovaném termínu nezačne
Z důvodu nařízení vládního zákazu se výstava Petra Šiky v městské galerii KIC Uhlířské Janovice v původně plánovaném termínu neuskuteční.

2020-12-23 Čtvrté prodloužení režimu nouzového stavu
Nouzový stav v České republice je tentokrát prodloužen o dalších 30 dnů. To znamená, že bude platit do 22. ledna 2021. O čtvrtém prodloužení režimu nouzového stavu informovala vláda ČR.

2020-12-18 Zákaz vnitřních akcí s limitem 10 účastníků
Vláda znovu pořádání vnitřních skupinových akcí s limitem 10 účastníků zakázala.

2020-12-10 Prodloužení nouzového stavu
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila a vláda ČR vyhlásila opakované prodloužení nouzového stavu na území ČR
do 23. prosince 2020.

2020-12-03 Povolení vnitřních akcí s limitem 10 účastníků
Od čtvrtka 3. prosince 2020 legislativní situace povoluje konání hromadných vnitřních akcí (platí i pro výstavy) s účastí do 10 osob.

2020-11-20 Další prodloužení nouzového stavu
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila a vláda ČR vyhlásila další prodloužení nouzového stavu na území ČR.
Tentokrát do 12. prosince 2020. Veřejně přístupné výstavy se i nadále konat nesmějí.

2020-10-30 Prodloužení nouzového stavu
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila a vláda ČR vyhlásila prodloužení nouzového stavu na území ČR do 20. listopadu 2020.

2020-10-05 Vyhlášení nouzového stavu
Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav od 00.00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.

2020-10-05 Omezení hromadných akcí
V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.
I. zakazuje:
hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech.

2020-03-12 Aktuální Informace
V důsledku vládního nařízení o zákazu shromažďování jsou až do odvolání veřejné výstavy zakázány.